ÇAĞ AÇMAK İÇİN: ÇAAŞ

Sorumluluklar

media
Sorumluluk

Sorumluluklar

ÇAAŞ Group olarak, Çevresel, Sosyal ve Yönetsel (ÇSY) yaklaşımımızı, sadece iş yapma şeklimiz olarak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğimizin temel bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, başarılı bir işletme sadece karlılık üzerine kurulu olmamalı, aynı zamanda toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına duyarlılık göstermeli.

Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirirken, sadece kendi kazancımızı değil, aynı zamanda etkileşimde bulunduğumuz toplumun refahını da gözetiyoruz. Bu nedenle, sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerimizin merkezine yerleştirerek çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın çeşitliliğini ve farklılıklarını destekleyerek, herkesin güçlü yönlerini ortaya çıkarmasına ve katkıda bulunmasına olanak tanıyoruz. Eşitlik ilkesini benimseyerek, cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim veya engellilik gibi faktörlerden bağımsız olarak herkesin adil ve eşit bir şekilde işyerinde değer görmesini sağlıyoruz.

Uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standartlarına tam uyum göstermek, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak adına önceliğimizdir. Bu kapsamda sürekli olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler düzenleyerek, en güvenli çalışma ortamını sağlamak için sürekli çaba harcıyoruz.

  • Dürüstlük
  • Şeffaflık
  • Sorumluluk Sahibi
  • Toplumla Uyum İçinde